I bestræbelserne på at øge sikkerheden på de danske film-set indfører Fridthjof Film i samarbejde med Zentropa, Miso Film og Nordisk Film nu udfærdigelse af en sikkerhedsrapport for alle kommende spillefilm og TV-serier.

Sikkerhedsrapporten har de seneste år været anvendt på visse Zentropa-titler, og de øvrige selskaber har også haft lignende sikkerhedsprocedurer. Med det nye initiativ, bliver udfærdigelsen af sikkerhedsrapporten indført som en fast procedure på alle fremtidige spillefilm og tv-serier fra de nævnte selskaber.

Sikkerhedsrapporten udarbejdes inden filmens eller TV-seriens optagelser begynder, og er baseret på en grundig gennemgang af manuskriptets scener for at kunne identificere potentielle fare-elementer for skuespillere og filmhold. Rapporten vil på hver produktion blive udfærdiget af en professionel filmarbejder, med erfaring i sikkerhed på filmoptagelser, eksempelvis en stuntmand, der i samarbejde med produktionsledelsen, forud for optagelserne vil gennemgå filmens eller TV-seriens manuskript med henblik på at klarlægge potentielt farlige scener.

I rapporten vil der ligeledes være anvisning til hvilke sikkerhedsforanstaltninger producenten vil etablere på settet for at styrke sikkerheden for skuespillere og hold under optagelserne af de pågældende scener.

Rapporten vil ligge til grund for de sikkerhedsmæssige dispositioner omkring optagelserne, og vil også, i det omfang det skønnes nødvendigt, blive fremsendt til forsikringsselskabet på filmen, for at sikre at der er tegnet en tilfredsstillende forsikring for de involverede parter. Det er producentens ansvar, at ledende medarbejdere på optagelserne er gjort bekendt med sikkerhedsrapporten og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger. Det er ligeledes et krav, at både repræsentanter for medarbejderne og arbejdsgiveren har gennemført de i branchen udbudte arbejdsmiljøkurser.

Dette tiltag skal ses i lyset af en længerevarende proces, hvor nævnte selskaber på lige fod med andre aktører i branchen har diskuteret sikkerhed. Vi ønsker at opbygge en sikkerhedskultur, der bevirker, at alle medarbejdere, høj som lav, har fokus på sikkerheden. Sikkerheden for vores medarbejdere har første prioritet, og alle skal vide, at vi betragter det som en pligt, at sige til og fra, hvis man som medarbejder føler, at sikkerheden ikke er i orden i en given situation. Dette uagtet om det er ens egen eller sine kollegers sikkerhed.

Den nye sikkerhedsprocedure vil blive beskrevet og eksemplificeret, således at den via Producentforeningen kan tilgå andre producenter efter ønske.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst

Michael Feder, Have Kommunikation, +45 22434942, michael@have.dk
Louise Vesth, Zentropa Entertainment, +45 36868788, louise.vesth@filmbyen.com
Peter Bose, Miso Film, +45 20229904, bose@misofilm.dk

København, den 25. oktober 2016